• Gần bể bơi FLC, chợ quê, Grand Hotel
 • Villa đơn lập: 268m2, có sân vườn
 • 8 phòng ngủ, 8 giường
 • 8 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 24 người

 • Gần biển, chợ quê, khách sạn Grand
 • Villa liền kề: 280m2
 • 8 phòng ngủ, 8 giường
 • 9 phòng tắm, bể bơi 15m2
 • Sức chứa tối ta: 25 người

 • Gần cổng, Vòng đu quay
 • Villa liền kề: 260m2
 • 10 phòng ngủ, 14 giường
 • 16 phòng tắm, bể bơi 50m2
 • Sức chứa tối ta: 21 người

 • Gần biển, chợ quê
 • Biệt thự đơn lập: 268m2
 • 7 phòng ngủ, 9 giường
 • 8 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 21 người

 • Gần biển, sân Golf FLC
 • Biệt thự đơn lập: 300m2
 • 10 phòng ngủ, 12 giường
 • 11 phòng tắm
 • Sức chứa tối ta: 30 người

 • Gần cổng FLC, Grand Hotel
 • Villa đơn lập: 370m2, có sân vườn
 • 7 phòng ngủ, 7 giường
 • 8 phòng tắm, bể bơi 25m2
 • Sức chứa tối ta: 21 người

 • Gần Grand Hotel, Cổng FLC
 • Villa liền kề: 255m2
 • 7 phòng ngủ, 9 giường
 • 8 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 24 người

 • Đường hồ xuân hương, gần Grand Hotel
 • Biệt thự đơn lập: 500m2, có sân vườn
 • 6 phòng ngủ, 8 giường
 • 7 phòng tắm, bể bơi 35m2
 • Sức chứa tối ta: 25 người

 • Gần bể bơi FLC, chợ quê, Grand Hotel
 • Biệt thự đơn lập: 330m2, có sân vườn
 • 10 phòng ngủ, 12 giường
 • 8 phòng tắm, bể bơi 40m2
 • Sức chứa tối ta: 30 người

 • Gần biển, đường Hồ Xuân Hương
 • Biệt thự đơn lập: 500m2
 • 10 phòng ngủ, 14 giường
 • 16 phòng tắm, bể bơi 50m2
 • Sức chứa tối ta: 40 người

 • Gần biển, sân Golf FLC
 • Biệt thự đơn lập: 500m2
 • 16 phòng ngủ, 20 giường
 • 22 phòng tắm, bể bơi 70m2
 • Sức chứa tối ta: 30 người

 • Gần công viên, bể bơi nước ngọt
 • Biệt thự đơn lập: 260m2
 • 07 phòng ngủ, 09 giường
 • 08 phòng tắm, bể bơi 25m2
 • Sức chứa tối ta: 21 người