• Cạnh Grand Hotel
 • Biệt thự đơn lập, có sân vườn
 • 6 phòng ngủ, 8 giường
 • 7 phòng tắm, bể bơi 35m2
 • Sức chứa tối ta: 25 người

 • Gần Hồ, Grand Hotel
 • Villa liền kề: 300m2
 • 06 phòng ngủ, 08 giường
 • 06 phòng tắm, không bể bơi
 • Sức chứa tối ta: 20 người

 • Chợ Quê.
 • Biệt thự liền kề: 240m2
 • 6 phòng ngủ, 6 giường
 • 7 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 21 người

 • Gần hồ điều hòa
 • Villa liền kề: 216m2
 • 6 phòng ngủ, 7 giường
 • 7 phòng tắm, bể bơi 25m2
 • Sức chứa tối ta: 20 người

 • Gần chợ quê, Grand Hotel
 • Villa đơn lập, có sân vườn
 • 6 phòng ngủ, 6 giường
 • 7 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 24 người