• Gần cổng FLC, Grand Hotel
 • Villa đơn lập: có sân vườn
 • 7 phòng ngủ, 7 giường
 • 8 phòng tắm, bể bơi 25m2
 • Sức chứa tối ta: 21 người

 • Gần bể bơi FLC, sân Golf
 • Villa liền kề: 240m2
 • 07 phòng ngủ, 08 giường
 • 07 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 25 người

 • Gần cổng, Vòng đu quay
 • Villa liền kề: 260m2
 • 07 phòng ngủ, 09 giường
 • 08 phòng tắm, bể bơi 40m2
 • Sức chứa tối ta: 21 người

 • Trục đường chính, gần chợ Quê.
 • Biệt thự liền kề: 250m2
 • 07 phòng ngủ, 07 giường
 • 08 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 21 người

 • Trục đường Hồ Xuân Hương
 • Villa đơn lập: 216m2
 • 7 phòng ngủ, 7 giường
 • 8 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 21 người

 • Gần sân Golf, bể bơi FLC
 • Villa đơn lập: 216m2
 • 7 phòng ngủ, 7 giường
 • 8 phòng tắm, bể bơi 35m2
 • Sức chứa tối ta: 21 người

 • Trục đường Hồ Xuân Hương
 • Villa đơn lập: 216m2
 • 7 phòng ngủ, 8 giường
 • 8 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 21 người

 • View biển, gần chợ quê
 • Biệt thự đơn lập: 268m2
 • 7 phòng ngủ, 9 giường
 • 8 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 21 người

 • Gần cổng FLC, Grand Hotel
 • Villa liền kề: 255m2
 • 7 phòng ngủ, 9 giường
 • 8 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 24 người

 • Gần công viên, bể bơi nước ngọt
 • Villa liền kề: 260m2
 • 07 phòng ngủ, 09 giường
 • 08 phòng tắm, bể bơi 25m2
 • Sức chứa tối ta: 21 người