• Gần bể bơi FLC, Vườn chim
 • Villa liền kề: 216m2
 • 8 phòng ngủ, 10 giường
 • 9 phòng tắm, bể bơi 35m2
 • Sức chứa tối ta: 24 người

 • Ven hồ, gần Grand Hotel.
 • Biệt thự ven hồ: 360m2
 • 08 phòng ngủ, 09 giường
 • 09 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 24 người

 • Gần biển, chợ Quê
 • Villa liền kề: 240m2
 • 08 phòng ngủ, 09 giường
 • 09 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 25 người

 • Gần cổng FLC
 • Villa đơn lập: 560m2
 • 8 phòng ngủ, 8 giường
 • 09 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 23 người

 • Gần biển, chợ quê
 • Villa liền kề: 280m2
 • 8 phòng ngủ, 8 giường
 • 9 phòng tắm, bể bơi 15m2
 • Sức chứa tối ta: 25 người

 • View biển, Gần Resort.
 • Biệt thự liền kề: 260m2
 • 8 phòng ngủ, 8 giường
 • 9 phòng tắm, bể bơi 20m2
 • Sức chứa tối ta: 25 người