• Gần chuồng chim, Grand Hotel.
 • Biệt thự liền kề: 210m2
 • 09 phòng ngủ, 09 giường
 • 10 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 27 người

 • Gần Hồ, Grand Hotel
 • Villa liền kề: 300m2
 • 09 phòng ngủ, 18 giường
 • 11 phòng tắm, bể bơi 50m2
 • Sức chứa tối ta: 50 người

 • Gần chuồng chim, chợ Quê.
 • Biệt thự liền kề: 350m2
 • 09 phòng ngủ, 13 giường
 • 10 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 30 người

 • Gần chuồng chim, Grand Hotel.
 • Biệt thự liền kề: 310m2
 • 09 phòng ngủ, 11 giường
 • 10 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 27 người

 • Gần chuồng chim, chợ Quê.
 • Biệt thự liền kề: 350m2
 • 09 phòng ngủ, 15 giường
 • 10 phòng tắm, bể bơi 25m2
 • Sức chứa tối ta: 30 người

 • Trục đường chính, gần chợ Quê.
 • Biệt thự liền kề: 290m2
 • 09 phòng ngủ, 11 giường
 • 10 phòng tắm, bể bơi 30m2
 • Sức chứa tối ta: 27 người