Tag Archives: Đất nền khu kinh tê Nghi Sơn

[Đất nền Bình Minh] – Cơ hội đầu tư đất từ KKT Nghi Sơn – Thanh Hóa

Đất nền Bình Minh là dự án đất nền được UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức đấu giá, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, cây xanh cảnh quan, nơi đây không đơn giản.